Progresjonsplan for barnehagens fagområder

Under finner du Link til progresjonstabell for rammeplanens fagområder

Dette er Rammeplanens fagområder:

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse, mat og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknologi
  • Antall, rom og form
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn

 

 

 Progresjonsplan for barnehagens fagområder 2020-2025