Nyheter

 • Planleggingsdager barnehageåret 2021-2022

  Vi har følgende planleggingsdager barnehageåret 2021-2022

  23.04.2021 10.05
 • Jeg gleder meg til i morgen!

  Jeg gleder meg til i morgen! er vår handlingsplan for forebygging av mobbing og krenkende atferd i barnehagen. I denne planen finner du blant annet hvilke kriterier vi legger til grunn for dette arbeidet, og hva vi forventer av foresatte til barna i barnehagen.

  22.04.2021 13.34
 • Planleggingsdager 2020-2021

  Vi har følgende planleggingsdager barnehageåret 2020-2021

  27.05.2020 11.32
 • Vedtekter

  Klikk på overskriften så kommer du til vedtektene for Nerdrumshagen barnehage AS.

  01.03.2020 11.39
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

LIVSMESTRING OG HELSE

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede og mestring, og følelse av egenverd, og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal videre være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. (Rammeplan 2017)