Nyheter

 • Vedtekter

  Klikk på overskriften så kommer du til vedtektene for Nerdrumshagen barnehage AS.

  01.03.2020 11.39
 • Fakta om barnehagen vår

  Ved å klikke på linken under finner du interessante fakta om barnehagen vår. Du finner blant annet antall barn per ansatt og hvor god pedagogtetthet vi har.

  22.02.2018 15.20
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

LIVSMESTRING OG HELSE

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede og mestring, og følelse av egenverd, og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal videre være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. (Rammeplan 2017)