Nyheter

 • Planleggingsdager 2020-2021

  Vi har følgende planleggingsdager barnehageåret 2020-2021

  27.05.2020 11.32
 • Jeg gleder meg til i morgen!

  Jeg gleder meg til i morgen! er vår handlingsplan for forebygging av mobbing og krenkende atferd i barnehagen. I denne planen finner du blant annet hvilke kriterier vi legger til grunn for dette arbeidet, og hva vi forventer av foresatte til barna i barnehagen.

  21.08.2019 14.32
 • Fakta om barnehagen vår

  Ved å klikke på linken under finner du interessante fakta om barnehagen vår. Du finner blant annet antall barn per ansatt og hvor god pedagogtetthet vi har.

  22.02.2018 15.20
 • Søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehagen

  Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling og/ eller gratis kjernetid i barnehagen. Klikk på linken under, så kan du lese mer om tilbudet. Det ligger også søknadsskjema her.

  07.02.2017 12.15
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

LIVSMESTRING OG HELSE

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede og mestring, og følelse av egenverd, og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal videre være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. (Rammeplan 2017)