Ansatte

Fugleredet

Henriette Jensen

Stilling: Pedagogisk leder
63 88 54 40
henriette.jensen@nerdrumshagen.no

Monica Breen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
63 88 54 40
monicaekeli@hotmail.com

Mona Iselin Fjeld

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
63 88 54 40
mona_fjeld91@hotmail.com

Gjøkeredet

Kvisten

Jenny Iris Selj

Stilling: Assistent
63 88 54 40
jenny_selj@hotmail.com

Kine Marie Bakkeløkken

Stilling: Pedagogisk leder
922 30 278
kine.b@nerdrumshagen.no

- Jobber 100%. - Barnehagelærer m/ fordypning språk og litteraturformidling - Utdannet spesialpedagog. - Erfaring som assistent og fagarbeider i barnehage, og som fritidsleder i ungdomsklubb - Ansatt siden 01. august 2018

Anette Dræge Ristesund

Stilling: Pedagogisk leder
63 88 54 40
anette.ristesund@nerdrumshagen.no

- Spesialpedagog - Barnehagelærer m/ fordypning småbarnspedagogikk - Tegn til tale - Erfaring som bl.a. miljøveileder, støttepedagog og barnehageansatt - Ansatt siden 01. august 2017

Magnus Berge

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
464 73 219
magnusberge84@hotmail.com

Yvonne Bratteng

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
63 88 54 40
yvonne.bratteng@hotmail.com

- Jobber 50% (20% på Kvisten, 30% på Liten base) - Barne- og ungdomsarbeider - Ansatt siden barnehagen åpnet i 2008

Liten base

Terèse Helen Johanson

Stilling: Assistent
63 88 54 40
teresehelenjohansson@gmail.com

Sindre Nygaard Sørensen

Stilling: Assistent
63 88 54 40
sindre.sorensen@outlook.com

- Barn og ungdom på vgs - Erfaring fra barnehage gjennom 6 år, og miljøarbeider. - Ansatt siden februar 2019, heltidsvikar siden 2016, og vikar i 2013

Marthe Mowinckel Nilsen Narum

Stilling: Pedagogisk leder

- Jobber 80%, 4 dager i uka - Barnehagelærer m/ fordypning i utefag - Erfaring fra mange år i barnehage - Ansatt siden 01. august 2016

Kristine Myrholm

Stilling: Pedagogisk leder
63 88 54 40
kristine.myrholm@nerdrumshagen.no

- Barnehagelærer m/ fordypning språkstimulering og litteraturformidling - Erfaring fra grunnskolen - Videreutdanning: Psykisk helse og livsmestring i barnehage/skole - Ansatt siden 01. august 2019

Yvonne Bratteng

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
63 88 54 40
yvonne.bratteng@hotmail.com

- Jobber 50% (20% på Kvisten, 30% på Liten base) - Barne- og ungdomsarbeider - Ansatt siden barnehagen åpnet i 2008

Silje Skogen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
63 88 54 40
skogensilje@outlook.com

- 90%, jobber annenhver uke 4 og 5 dager - Barn og ungdom - Erfaring fra barnehage siden 2010, blant annet drevet Røverungene familiebarnehage med 4 barn i ettårsalderen - Fast vikar siden 2015

Marianne Hedenstad

Marianne Hedenstad

Stilling: Daglig leder
990 47 405
dagligleder@nerdrumshagen.no

Barnehagelærer Nasjonal lederutdanning -Oslo Met

Tretoppen

Marie Roxrud

Stilling: Assistent
900 21 219
marietvedt@yahoo.no

Silje Hoftvedt Svensøy

Stilling: Pedagogisk leder
959 64 393
silje.svensoy@nerdrumshagen.no

- Barnevernspedagog - Barnehagelærer - Erfaring fra 13 års alder i arbeid med barn, siste 4 år som fulltidsansatt i barnehage - Ansatt siden 01.august 2018

Bent Ove Nilsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
932 84 255
bentovenilsen@gmail.com

Andre ansatte

Webansvarlig Nerdrumshagen Barnehage

Stilling: Annet