LIVSMESTRING OG HELSE

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede og mestring, og følelse av egenverd, og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal videre være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. (Rammeplan 2017)

Livsmestring og helse er et av kjerneområdene i Rammeplan for barnehagen. I vår barnehage har vi valgt dette som vårt hovedfokusområde, da det rommer alt vi som barnehageansatte må være oppmerksomme på i et barns liv.

Rammeplanen sier videre om lismestring og helse:

Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av dagen. Måltider og matlagning i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne matvaner.

 

Gjennom følgende ivaretar vi Rammeplanens krav innenfor "Livsmestring og helse":

  • Jeg gleder meg til i morgen -Program for forebygging av mobbing og krenkelser
  • Du og jeg Alfred -Systematisk arbeid med relasjonskompetanse
  • Min kropp -Forebygging av vold og seksuelle overgrep -systematisk prgram for barn i alderen 2-5 år
  • Grønne tanker - glade barn -psykologisk førstehjelp for barn
  •  Aktivitet og hvile - Bevisst fokus på viktigheten av balansen mellom aktivitet og hvile -Hviling for alle barn i barnehagen hver dag
  • Kosthold- varmmat og brødbaking i fokus