Plan for arbeid med temaet vold og seksuelle overgrep

Klikk på linken under så kommer du til planen for det forebyggende arbeidet vi gjør i barnehagen, under temaet vold og seksuelle overgrep.

 

Plan for arbeid med Min kropp