Handlingsplaner

Nedenfor finner du linker til handlingsplaner for vår barnehage

Mobbing i barnehagen:

Samarbeid hjem og barnehageFet kommune,

Vold eller seksuelle overgrep utført av ansatte (Felles for Fet kommune)

Rutine ved mistanke om ansattes seksuelle

Vold og seksuelle overgrep mot barn

Forebygging og avdekke vold og seksuelle overgrep