Progresjonsplan for omsorg, læring, lek og danning

Barnehagen har gjennom IGP metoden utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens viktigste kjerneelementer: omsorg, læring, lek og danning. Barnehagens samfunnsmandat er , i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Gjennom progresjonsplanene sikrer vi at barnehagen arbeider i tråd med samfunnsmandatet, og sørger for at barna utvikler seg i takt med modenhet og alder.

Klikk på linken under for å komme til progresjonsplanen:

Progresjonsplan -LEK, LÆRING; OMSORG og DANNING