"Vi skaper omsorg og glede i grønne omgivelser"

Bakgrunnen for vårt pedagogiske grunnsyn sees i lys av våre grunnleggende verdier, barns rett til medvirkning og i Georg Herbert Mead’s speilingsteori.

 Våre grunnleggende verdier er:

 • Alle blir møtt med åpenhet, varme og omsorg.
 • Alle blir sett, og møtt med anerkjennelse og respekt for den de er.
 • Alle får gjøre noe av det de liker, eller er gode på.
 • Alle får mulighet til å øve på det som ikke er så lett for dem
 • Alle opplever et miljø preget av humor, glede og ”litt galskap”.
 • Alle barn får medvirke i sin hverdag i barnehagen.

Pedagogisk grunnsyn.

”Vi observerer ikke oss selv direkte. Det er andres reaksjoner på oss selv vi observerer. Vi har en evne til å tenke oss inn i den andres sted, og ser oss selv fra den andres synsvinkel. På grunnlag av andres reaksjon på oss selv ”lever vi oss inn
i” hvordan andre vurderer oss. Det er dette som danner basis for vår
”objektive” selvoppfatning.

"Vi speiler oss i andres reaksjon på oss selv.”(Mead)

Vårt syn på barn preges av våre iboende
verdier. Barnehagens grunnsyn er utarbeidet etter de verdier vi sammen som personal mener er verdifulle for barna i vår barnehage.

I Nerdrumshagen barnehage ser vi:

Barn som:

 • Medvirker i hverdagen sin
 • Opplever magiske øyeblikk
 • Opplever anerkjennelse og trygghet

Voksne som:

 • Er omsorgsfulle
 • Er anerkjennende
 • Er reflekterte
 • Yter god service