Nyheter

 • "Tidlig trygg i Fet"

  Dette er et prosjekt som er en del av det tverrfaglige arbeidet i Fet kommune, med forankring i kommunens "Tverrfaglige forum for barn og unge" (TFBU). Prosjektet er et samerbeid mellom alle barnehagene i kommunen, PPT, barnevern og Helsetjenesten Se vedlagte informasjon om prosjektet. "Tidlig trygg" teamet kommer til vår barnehage i uke 14. Mer informasjon får dere ved å melde dere på Temakveld i barnehagen den 18.03.2019

  26.02.2019 14.10
 • Fakta om barnehagen vår

  Ved å klikke på linken under finner du interessante fakta om barnehagen vår. Du finner blant annet antall barn per ansatt og hvor god pedagogtetthet vi har.

  22.02.2018 15.20
 • Søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehagen

  Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling og/ eller gratis kjernetid i barnehagen. Klikk på linken under, så kan du lese mer om tilbudet. Det ligger også søknadsskjema her.

  07.02.2017 13.32
 • Vedtekter

  Klikk på overskriften så kommer du til vedtektene for Nerdrumshagen barnehage AS.

  17.06.2015 13.37
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Sosial kompetanse

Begrepet sosial kompetanse brukes i dag i stadig flere sammenhenger, og i dagliglivet har de fleste en formening om hva det dreier seg om. Det handler om å mestre samspill med andre, eller med andre ord; det å lykkes i å omgås andre. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre, og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.