Nyheter

 • GOD SOMMER

  Ønsker dere alle en god sommer. Vi gleder oss til å se dere igjen i august. Ønsker spesielt alle nye familier velkommen til oss. Vi gleder oss til å bli kjent med dere.

  03.07.2019 09.02
 • Planleggingsdager 2019-2020

  Vi har følgende planleggingsdager barnehageåret 2019-2020:

  05.04.2019 19.33
 • Fakta om barnehagen vår

  Ved å klikke på linken under finner du interessante fakta om barnehagen vår. Du finner blant annet antall barn per ansatt og hvor god pedagogtetthet vi har.

  22.02.2018 15.20
 • Søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehagen

  Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling og/ eller gratis kjernetid i barnehagen. Klikk på linken under, så kan du lese mer om tilbudet. Det ligger også søknadsskjema her.

  07.02.2017 13.32
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Sosial kompetanse

Begrepet sosial kompetanse brukes i dag i stadig flere sammenhenger, og i dagliglivet har de fleste en formening om hva det dreier seg om. Det handler om å mestre samspill med andre, eller med andre ord; det å lykkes i å omgås andre. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre, og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.