Nyhetsarkiv

 • "Tidlig trygg i Fet"

  Dette er et prosjekt som er en del av det tverrfaglige arbeidet i Fet kommune, med forankring i kommunens "Tverrfaglige forum for barn og unge" (TFBU).
  Prosjektet er et samerbeid mellom alle barnehagene i kommunen, PPT, barnevern og Helsetjenesten
  Se vedlagte informasjon om prosjektet.
  "Tidlig trygg" teamet kommer til vår barnehage i uke 14.
  Mer informasjon får dere ved å melde dere på Temakveld i barnehagen den 18.03.2019

 • Fakta om barnehagen vår

  Ved å klikke på linken under finner du interessante fakta om barnehagen vår. Du finner blant annet antall barn per ansatt og hvor god pedagogtetthet vi har.

 • Søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehagen

  Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling og/ eller gratis kjernetid i barnehagen. Klikk på linken under, så kan du lese mer om tilbudet. Det ligger også søknadsskjema her.

 • Vedtekter

  Klikk på overskriften så kommer du til vedtektene for Nerdrumshagen barnehage AS.

 • PLANLEGGINGSDAGER 2018-2019

  I vår barnehage har vi 5 planleggingsdager iløpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt. Alle ansatte i barnehagen bruker disse dagene til å planlegge - og evaluere temaer og prosjekter.
  Klikk på overskriften , så ser du hvilke dager som er satt av til planleggingsdager dette barnehageåret.

 • Viktige datoer!

  På denne siden vil dere se viktige datoer for ulike aktiviteter i barnehagen gjennom året.