Ansatte

Administrasjon

Marianne Hedenstad

Stilling: Daglig leder
63 88 54 40
dagligleder@nerdrumshagen.no

Fugleredet

Henriette Jensen

Stilling: Pedagogisk leder
63 88 54 40
henriette.jensen@nerdrumshagen.no

Monica Breen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
63 88 54 40
monicaekeli@hotmail.com

Mona Iselin Fjeld

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
63 88 54 40
mona_fjeld91@hotmail.com

Gjøkeredet

Kvisten

Jenny Iris Selj

Stilling: Assistent
63 88 54 40
jenny_selj@hotmail.com

Sindre Nygaard Sørensen

Stilling: Assistent
63 88 54 40
sindre.sorensen@outlook.com

- Barn og ungdom på vgs - Erfaring fra barnehage gjennom 6 år, og miljøarbeider. - Ansatt siden februar 2019, heltidsvikar siden 2016, og vikar i 2013

Kine Marie Bakkeløkken

Stilling: Pedagogisk leder
63 88 54 40
kine.b@nerdrumshagen.no

- Jobber 60%, 3 dager i uken - Barnehagelærer m/ fordypning språk og litteraturformidling - Spesialpedagog under utdanning - Erfarings om assistent og fagarbeider i barnehage, og som fritidsleder i ungdomsklubb - Ansatt siden 01. august 2018

Anette Dræge Ristesund

Stilling: Pedagogisk leder
63 88 54 40
anette.ristesund@nerdrumshagen.no

- Spesialpedagog - Barnehagelærer m/ fordypning småbarnspedagogikk - Fokus på Tegn til tale - Erfaring som miljøveileder, støttepedagog og barnehageansatt - Ansatt siden 01. august 2017

Magnus Berge

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
63 88 54 40
magnusberge84@hotmail.com

Yvonne Bratteng

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
638854440
yvonne.bratteng@hotmail.com

- Jobber 50%, 2 1/2 dager i uken - Barne- og ungdomsarbeider - Ansatt siden barnehagen åpnet i 2008

Liten base

Pairin Hansen

Stilling: Assistent
63 88 54 40
pairin1988@hotmail.com

Terèse Helen Johanson

Stilling: Assistent
63 88 54 40
teresehelenjohansson@gmail.com

Marthe Mowinckel Nilsen Narum

Stilling: Pedagogisk leder
63 88 54 40
marthe.narum@nerdrumshagen.no

- Jobber 80%, 4 dager i uka - Barnehagelærer m/ fordypning i utefag - Erfaring fra mange år i barnehage - Ansatt siden 01. august 2016

Kristine Myrholm

Stilling: Pedagogisk leder
63 88 54 40
kristine.myrholm@nerdrumshagen.no

- Barnehagelærer m/ fordypning språkstimulering og litteraturformidling - Erfaring fra grunnskolen - Ansatt siden 01. august 2019

Silje Skogen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
63 88 54 40
skogensilje@outlook.com

- 90%, jobber annenhver uke 4 og 5 dager - Barn og ungdom - Erfaring fra barnehage siden 2010, blant annet drevet Røverungene familiebarnehage med 4 barn i ettårsalderen - Fast vikar siden 2015

Tretoppen

Marie Roxrud

Stilling: Assistent
63 88 54 40
marietvedt@yahoo.no

Silje Hoftvedt Svensøy

Stilling: Pedagogisk leder
63 88 54 40
silje.svensoy@nerdrumshagen.no

- Barnevernspedagog - Barnehagelærer under utdanning - Erfaring fra 13 års alder i arbeid med barn, siste 4 år som fulltidsansatt i barnehage - Ansatt siden 01.august 2018

Bent Ove Nilsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
63 88 54 40
bentovenilsen@gmail.com

Andre ansatte

Webansvarlig Nerdrumshagen Barnehage

Stilling: Annet

Nong Lak Kvebekk

Stilling: Renholder