Planleggingsdager barnehageåret 2021-2022

Vi har følgende planleggingsdager barnehageåret 2021-2022

Mandag 02.08.2021

Fredag 05..11.2021

Mandag 03.01.2022

Tirsdag 19.04.2022

Fredag 27.05.2022