Jeg gleder meg til i morgen!

Jeg gleder meg til i morgen! er vår handlingsplan for forebygging av mobbing og krenkende atferd i barnehagen. I denne planen finner du blant annet hvilke kriterier vi legger til grunn for dette arbeidet, og hva vi forventer av foresatte til barna i barnehagen.