Nyhetsarkiv

 • Vi søker pedagogisk leder. Har du lyst til å være med på laget vårt?

  Er du entusiastisk og ønsker å gjøre en forskjell for barn? Da vil vi gjerne bli bedre kjent med deg!

 • Jeg gleder meg til i morgen!

  Jeg gleder meg til i morgen! er vår handlingsplan for forebygging av mobbing og krenkende atferd i barnehagen. I denne planen finner du blant annet hvilke kriterier vi legger til grunn for dette arbeidet, og hva vi forventer av foresatte til barna i barnehagen.

 • Planleggingsdager 2020-2021

  Vi har følgende planleggingsdager barnehageåret 2020-2021

 • Fakta om barnehagen vår

  Ved å klikke på linken under finner du interessante fakta om barnehagen vår. Du finner blant annet antall barn per ansatt og hvor god pedagogtetthet vi har.

 • Søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehagen

  Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling og/ eller gratis kjernetid i barnehagen. Klikk på linken under, så kan du lese mer om tilbudet. Det ligger også søknadsskjema her.

 • Vedtekter

  Klikk på overskriften så kommer du til vedtektene for Nerdrumshagen barnehage AS.

 • Viktige datoer!

  På denne siden vil dere se viktige datoer for ulike aktiviteter i barnehagen gjennom året.