Velkommen til ugle.

Vi i Ugle gruppa er barnehagens førskolebarn.

På mandager har vi turdag. Da er vi på tur helt fram til kl. 14.30. Vi går til den flotte lavvoen vår,til Hovinhøgda skole, Holidalen, Fetsund Lenser, Klatreskogen, Ekornesskogen, og noen ganger går vi til biblioteket.

På onsdager har vi førskole. Vi starter året med å bli enige om hvordan vi vil ha det, vi lager våre egne førskoleregler, deretter begynner barna å sy sitt eget pennal.

Barna vil få en arbeidsbok som heter"Trampoline", som inneholder praktiske oppgaver, mye lek og morro, og arbeidsmetoder som tar hensyn til at barna fortsatt går i barnehagen, og er på ulike ståsteder i utviklingen..

Vi benytter et opplegg som er knyttet til Jørgen frost, samt Kari Lamer sitt program om utvikling av sosial kompetanse. Vi jobber også med utvikling av barnas relasjonskompetanse. Jørgen Frost har et pedagogisk opplegg for lese - og skriveopplæring, fra førskole - og ut barnetrinnet. Vi vil bruke mye tid på det første trinnet, som er å lytte. Deretter følger vi opp med trinn to, som er rimleker. Det siste halve året vil vi begynne å knytte aktivitetene mot antall, rom og form. Aktivitetene er tatt ut fra "Mattepakken" og "Mattekassen." Barna vil ved tilrettelagte matematiske  aktiviteter få en god start for videre utvikling ved å bli oppmerksomme på, skape rom for - og støtte deres interesse og nyskjerrighet rundt temaet antall, rom og form. Barna vi møte voksne som bevisst benytter matematisk språk.

Hver måned oppsummerer de voksne på gruppa vår hva vi har gjort, og det blir sendt ut på mail til alle i gruppa.

 

Satsingsområder overgang barnehage – skole i Nerdrumshagen barnehage

Opprettet 28.01.10

Marianne Hedenstad

Revidert:

august 2018

 

Hovedmål:

Alle barn i Nerdrumshagen barnehage lærer, gjennom året som førskolebarn, å kjenne skolen, og vet hva som venter dem der.

 

Delmål:

 • Barnehagens hovedfokus er språkutvikling og språkforståelse hos førskolebarna
 • Barnehagen tar førskolebarnas forventinger til skolen på alvor
 • Barnehagen er aktive i forhold til at barna får besøke skolen og SFO
 • Barnehagen overfører opplysninger om hvert enkelt barns behov til skolen

Tiltak:

 • Personalet bruker følgende litteratur som hjelpemiddel:
 • Personalet utfører overgansamtaler med skolen
 • Personalet fyller ut leselogg og mattelogg på alle førskolebarna, som følger barnet over i skolen
 • Hver vår har personalet samtale med foresatte hvor de i samarbeid fyller ut skjemaet: ”Informasjon i forbindelse med skolestart fra barnehage og foresatte”
 • Hvert barn besøker skolen sin og SFO minimum 2 ganger i løpet av året som førskolebarn. De som ikke sogner til Hovinhøgda skole, får ett besøk til sin skole/SFO.
 • Gjennom historier som barna kjenner seg igjen i, fanger personalet opp deres forventinger til skole/SFO, og bearbeider disse.
 • Gjennom planlagte opplegg møter barnehagen hvert enkelt førskolebarn på deres språklige nivå
 •  Fet kommunes mål for overgang barnehage – skole
 •  Nerdrumshagen barnehages satsingsområder for overgang barnehage- skole.

Vi bruker følgende materiell:

-Jørgen Frost: "Språkleker"

-Trampoline -aktivitetsbok

-"Gleding"

"Feiling"