"Tidlig trygg i Fet"

Dette er et prosjekt som er en del av det tverrfaglige arbeidet i Fet kommune, med forankring i kommunens "Tverrfaglige forum for barn og unge" (TFBU). Prosjektet er et samerbeid mellom alle barnehagene i kommunen, PPT, barnevern og Helsetjenesten Se vedlagte informasjon om prosjektet.