"Tidlig trygg i Fet"

Dette er et prosjekt som er en del av det tverrfaglige arbeidet i Fet kommune, med forankring i kommunens "Tverrfaglige forum for barn og unge" (TFBU). Prosjektet er et samerbeid mellom alle barnehagene i kommunen, PPT, barnevern og Helsetjenesten Se vedlagte informasjon om prosjektet. "Tidlig trygg" teamet kommer til vår barnehage i uke 14. Mer informasjon får dere ved å melde dere på Temakveld i barnehagen den 18.03.2019